deyzaguirre.catDorotea Ripol i Marrugat
(BCN, 1858 - BCN, 1929) i
Fermín de Yzaguirre i de Bastarretche
(Ciboure, 14-7-1849, BCN, 23-11-1914)
el dia de llur casament (aprox. 1880)
     Aquesta pàgina vol ser el portal en llengua catalana de tots els de Yzaguirre.

Administrador:

Pàgina personal de Lluís de Yzaguirre i Maura